200 داستان از معجزات و کرامات امام علی (علیه السلام)

> 200 داستان از معجزات و کرامات امام علی (علیه السلام)

داستان از معجزات و کرامات امام على (ع )
معجزات امام على علیه السّلام
اعجاز امام على علیه السّلام
1 - دعاى باران
2 - نشان دادن بهشت و دوزخ
3 - مسخ شدن به دست على (ع )
4 - حفظ مال و عیال
5 - در آوردن دینار از زمین
6 - استوار نگاه داشتن دیوار
7 - حجت خدا بر زمین و آسمان
8 - نیروى بدنى على (ع )
9 - تبدیل سنگ به طلا
10 - پنجاه درهم سود در برابر پنج درهم
11 - یا على ، جبرئیل کجاست ؟
12 - على (ع ) و رد امانات
13 - دعاى على (ع ) در حق زاذان
14 - تعلیم قرآن
15 - على (ع ) در میان قوم عطرفه
16 - بازگو کردن کرامات و معجزات به امام حسن (ع )
17 - کشف حجاب از چشم عمر
18 - ابر، مرکوب على (ع )
19 - گواهى جنیان بر وصایت على (ع )
20 - ظهور چشمه آب
21 - چشمه مریم
تکلم امام على (ع ) با خورشید و اشیاء
22 - معجزه رد شمس
23 - تکلم خورشید با على (ع )
24 - سبب تاءخیر نماز عصر
25 - بازگشت خورشید در بابل
26 - خورشید هفت بار با على (ع ) سخن گفت
27 - تبدیل کوه به نقره
28 - شهادت سنگریزه
29 - سلام کردن ملک موکل آب
30 - گفت و گو با سنگ
31 - وقوع زلزله شدید
32 - سخن گفتن زمین با امام (ع )
33 - طى الارض نمودن على (ع )
تکلم امام على (ع ) با حیوانات
34 - تکلم با شیر
35 - شهادت جامه یهودیان
36 - آشکار شدن توطئه
37 - آگاهى از بطن شتر
38 - مسخ شدن ماهى جرى
39 - تکلم با فیل
40 - تکلم اژدها با على (ع )
41 - گفت و گوى على (ع ) با افعى
42 - شهادت فرات بر وصایت على (ع )
43 - گفت وگو با ماهیان
44 - سلام پرندگان
45- پرندگان على (ع ) را مى شناختند
46 - شهادت شتر
47 - سلیمان بنى هاشم
تکلم امام على (ع ) با مردگان
48 - تکلم على (ع ) با کشتگان جمل
49 - گفت وگوى على (ع ) با جمجمه انوشیروان
50 - تکلم على با مردگان یهود
51 - گفتگوى على (ع ) با اصحاب کهف
52 - ارواح مؤ منین در وادى السلام
53 - گفت وگو با وصى موسى (ع )
54 - ملاقات راهب با امیرالمؤ منین (ع ) در راه صفین
55 - مخاض کجاست ؟
56 - تکلم با ارواح
احیاى اموات
57 - زنده شدن ام فروه
58 - رد کننده على مانند رد کننده خدا
59 - زنده کردن پرندگان
60 - احیاى کشته
61 - على سام بن نوح را زنده مى کند
62- نشان دادن عالم قبر
63- زنده کردن مردگان
64 - احضار ابلیس ابلیسیان و فرعون فراعنه
65 - على (ع ) مرده را زنده مى کند.
66 - جزاى دشمنان على (ع )
معجزات امام على (ع ) براى اهل کتاب
67 - مسلمان شدن برخى نصارا
68 - همچو کوهى سخت
69 - وصى محمد
70 - راهب شهید
71 - مسلمان شدن هرمزان
72 - اسلام یونانى
73 - غش کردن طبیب یونانى
طعام هاى غیبى
74 - نعمت هاى بهشتى از آن شیعیان على (ع )
75 - دریافت آذوقه غیبى در صفین
76 - تبدیل نان خشک به مرغ بریان
77 - سبز شدن درخت گلابى
78 - دیوار به سبب على (ع ) طلا مى شود
79- یارى دهندگان على (ع )
80 - طغیان فرات و انار بهشتى
81- سلمان و تقاضاى معجزه
82 - سبز شدن درخت خشکیده
83 - در طلب انار براى زهرا(س )
اخبار غیبى امام على (ع )
خبر دادن امام على (ع ) از شهادت یاران
84 - توسل على (ع )
85 - شهادت عمرو بن حمق
86 - خبر شهادت رشید هجرى
87 - صدق گفتار امام در مورد شهادت رشید هجرى
88 - پیش گویى شهادت قنبر
89 - شهادت کمیل
90 - شهادت مزرع
91 - خبر دادن على (ع ) از شهادت میثم تمار
92 - کیفیت شهادت میثم تمار
93- پیشگویى على از شهادت میثم تمار
94 - پیش بینى على (ع )
95- ده قدم از مدینه تا مداین
96 - بیعت اویس با على (ع )
خبر دادن امام على (ع ) از واقعه کربلا
97 - نوحه حیوانات وحشى بر حسین (ع )
98 - گریه على (ع ) در نینوا
99- اشک هر مؤ من
100 - خبر شهادت حسین (ع )
101 - تعزیت على (ع ) در کربلا
102 - خبر دادن از قاتل امام حسین (ع )
103 - گذر على (ع ) از کربلا
104 - پرچم دارى حبیب بن جماز
105 - افسوس براء بن عازب
106 - گریه امام هنگام ولادت زینب
107 - گریه على (ع ) بر شهادت حسین (ع )
108 - زینب ، مفسر قرآن
109 - على (ع ) از واقعه کربلا مى گوید
110 - بوسیدن دست هاى عباس (ع )
111 - گریه بر دست هاى عباس
112- سفارش على (ع ) به عباس (ع ) در واقعه کربلا
113- خبر از آینده عباس (ع )
114 - مهتر شهیدان
115 - على از کربلا گذر مى کند
116- زوّار امام حسین (ع )
117- پیش بینى شهادت امام رضا(ع )
118- بشارت تولد زین العابدین (ع )
119- شایعه مرگ معاویه
120- پیشگویى از مصایب اهل بیت (ع ) در کتاب امیرالمؤ منین (ع )
121- سوسمار امامشان است
122- جنگ نهروان
123- پیشگویى قتل مرد خثعمى
124- خبر از مردى شکم پاره
125- احاطه به علوم غیبى
126- تبعید قاضى باسابقه
127 - على (ع ) و مروان
128 - مسلمان شدن جوان یهودى
129 - پیش بینى از بین رفتن خوارج

/ 0 نظر / 32 بازدید