معجزات و کرامات امام علی ع

معجزات و کرامات امام علی ع

28 - شهادت سنگریزه

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

سلمان گفت : نزد پیغمبر (ص ) نشسته بودیم که على بن ابى طالب (ع ) وارد شد حضرت ، سنگریزه اى به او داد، سنگریزه در دست على (ع ) قرار نگرفته بود که به سخن آمده مى گفت : معبودى جز خدا نیست ، محمد پیغمبر خداست به پروردگارى خدا، نبوت محمد و ولایت على بن ابى طالب (ع ) راضى هستم .(33)

.................................

30 - گفت و گو با سنگ

بِسْمِ اللّهِ الْرَّحْمنِ الْرَّحیمْ

از ابن عباس روایت کرده که گفت : با على (ع ) از جنگ صفین بر مى گشتیم لشکر تشنه شد، و در آن زمین آبى نبود، و به على (ع ) از تشنگى شکایت کردند، حضرت شروع به گشتن کرد تا این که سنگى را دید، روى آن ایستاد و فرمود: اى سنگ آب کجاست ؟

عرض کرد: سلام بر تو اى وارث علم نبوت ! آب در زیر من است اى وصى محمد، پس صد نفر روى سنگ افتادند و نتوانستند حرکتش دهند، و آن جناب روى آن ایستاد و لبهایش را حرکت داد و با دستش آن را بلند کرد، و به یک چشم بر هم زدن از جا کنده شد، چشمه آبى در زیرش بود از عسل شیرین تر، و از برف سردتر، خوردند و اسبان و شترانشان جاى خود برگرد، و سنگ شروع به چرخیدن کرد تا روى چشمه افتاد.(35)

http://library.tebyan.net/newindex.aspx?PageSize=1&PageIndex=18&LANGUAGE=1&BOOKID=105218&PID=19667

گوگل

Stock Photo   Stone Backgrounds مجموعه 5 تصویر استوک بسیار زیبا از سنگ ها

http://www.downloadha.com/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%86%DA%AF/

گوگل 

/ 0 نظر / 26 بازدید