میکده ای که فرهنگسرا شد +تصویرسازی

 
میکده ای که فرهنگسرا شد +تصویرسازی
پرونده علما - شیخ احمد کافی
میکده ای که فرهنگسرا شد +تصویرسازی
هم کار کردن در کارخانه عرق فروشی و هم جنس به آن فروختن همه حرام است. خلاصه ما دکانش را پنجاه هزار تومان خریدیم. الان آنجا را کتابفروشی اسلامی‌ کردیم. جای شیشه‌های عرق و شراب، کتاب‌های دینی چیده‌ایم
به گزارش فرهنگ نیوز ، مرحوم شیخ احمد کافی در راستای اهداف بلند خویش که در رأس آنها تبلیغ دین مبین اسلام و مذهب تشیّع بود، به شهرهای مختلف کشور سفر می کرد و در آن شهرها به تشکیل و بنای مهدیه همّت می گمارد، تا مردم به ویژه جوانان را در آن شرایط و فضای فساد آلودی که رژیم ستم شاهی پهلوی در به وجود آورده بود، به مجالس و هیأت های مذهبی جذب نماید.
 
ادامه در
 
/ 0 نظر / 47 بازدید