سندیت حضرت فاطمه (س)


  سندیت  حضرت فاطمه (س)

فاطمه (س) سند حق است در برابر باطل، سند زن اسلامى در برابر غیر آن است. او سندى است براى معرفى زن و ارزش او ورشد او، و کمال او، و نمونه‏اى از یک همسر ایده‏آل، مادر ارزنده و عضوى براى جامعه، هادى زنان، الگوى نیایش، اسوه پوشش...
و هم او سند مظلومیت است، سند حق‏طلبى است. کبودى بدنش خط روشنى بر سیه روزى خصم است وورم بازویش نشانه بد ستیزى دشمن براى کوتاه کردن دست او از دامن حق و این خود یک سند است. اثر ضربه‏هاى تازیانه بر بدن، خطوط کبودى در آن پدید آوردند که هر کدام خطوط روشنى است بر بى منطقى دشمن .
فاطمه (س) امروز در میان ما نیست ولى خاطره ناله‏هاى دردمندانه‏اش که بخاطر نجات امت و اصلاح شوؤن آنها بر مى‏آمد هنوز در گوش‏ها طنین انداز است. و شهادت مظلومانه‏اش حاکى از مقاومت و خطاب جانانه‏اش پرچمى افروخته بر قلب تاریخ براى اعلام حق و قبر پنهانش اعلام نوعى ناامنى پدید آمده از غاصبان حق، سلام بر فاطمه (س) و پدرش سلام بر فاطمه (س) و همسرش، سلام بر فاطمه (س) و فرزندان و ذریه‏اش.

 www.balagh.net

/ 0 نظر / 9 بازدید