به هیچ عنوان این عکس را به عنوان عکس امام علی ع قبول نکنید زیرا .....

 

چهره امام علی (ع)

http://majid137.miyanali.com/75/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D9%84%DB%8C_(%D8%B9)

به هیچ عنوان این عکس را به عنوان عکس امام علی ع قبول نکنید زیرا .....

خانم مومنه ای چند سال اخیر خواب حضرت امام علی ع را دید و امام علی ع شبیه آخرین نقاشی بود که از ایشان کشیده شد در همین چند سال اخیر

اتفاقا عکس را دارم در اولین فرصت عکسی از آن خواهم گذاشت

 

/ 0 نظر / 611 بازدید