پرندگان همه ستایش و نیایش خدا مى‏کنند

و هر چیز زنده‏اى را از آب پدید آوردیم

پرندگان همه ستایش و نیایش خدا مى‏کنند

پرندگان همه ستایش و نیایش خدا مى‏کنند

سوره النور, آیه ۴۱
آیا ندانسته‏اى که هر که [و هرچه] در آسمانها و زمین است براى خدا تسبیح مى‏گویند و پرندگان [نیز] در حالى که درآسمان پر گشوده‏اند [تسبیح او مى‏گویند] همه ستایش و نیایش خود را مى‏دانند و خدابه آنچه مى‏کنند داناست

 

Parsquran.com

/ 0 نظر / 8 بازدید