زیارت از طریق اینترنت

زیارت از طریق اینترنت

بسمه تعالی

ازطریق این آدرس می توانیم به صورت ا ینترنتی ایمیل فرستاده وزائر حضرت اباعبدالله حضرت امام حسین علیه السلام باشیم.

فکر میکنم اولین بار این آدرس را درسایت حضرت آیت الله بهجت دیدم وزیارت نمودم....

 

http://www.imamhussain.org/enaba.html    info@imamhussain.org

/ 0 نظر / 9 بازدید