معنای فرازهای آخر دعای ندبه

معنای فرازهای آخر دعای ندبه را بخوانیم

خدایا! میان ما و او پیوندى برقرار ساز که مارا به رفاقت پیشینیانش وصل گرداند.

خدایا! ما را از دست به دامنان و سایه نشینان حضرتش قرار ده

و یاریمان کن تا حقوق او را ادا کنیم و در راه اطاعتش بکوشیم و از نافرمانى‏اش بپرهیزیم.

رضاى او را بر ما منت گذار. مهر و محبت و خیر و دعا و رحمتش را بر ما ببخش، آن سان که به گستره رحمت تو درآییم و به رستگارى تو نایل شویم. خدایا! نمازهایمان را به واسطه او قبول کن! گناهانمان را به او ببخش! به خاطر او دعاهایمان را به استجابت برسان! روزیهایمان را به لطف او وسعت بده!

به نگاه او ابر غم از آسمان دلهایمان ببر! و به اشارت او نیازها و خواسته‏هایمان را برآور!

و با روى خوش و مهربانت ما را بپذیر و به درگاه خویش راهمان ده!

خدایا! با چشم لطف به ما نگاه کن تا در منظر تو کرامت را به کمال رسانیم.

خدایا! به کرمت روى از ما برمگردان و از حوض جدّ او، جدّ ولیمان، و به دست او و کاسه او سیرابمان کن! از آن زلال خوشگوار بى نظیر که تشنگى پس از آن معنا ندارد.


اى رحیم‏ترین بخشندگان!

/ 0 نظر / 50 بازدید