محدوده اصلی و اولیه مسجد مقدس جمکران

مکان واقعی مسجد مقدس جمکران

که با سنگهای تیره مجزا و مشخص شده است .

مطلب را هم قبلا در سایت مقدس جمکران دیده ام و هم جدیدا در سایت زیر

http://www.goleleila.ir/880411.htm

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
اورانوس

ناپلئون گفته است:آنچه را كه با عشق و اشتیاق بخواهیم و دردستیابى به آن پافشارى كنیم بى‏تردید به دست خواهیم آورد.