کرامات

کرا ما ت 

مقدمه

دیدار امام زمان(علیه السلام) پیش از آن که به عاملى، زمانى یا مکانى بستگى داشته باشد، به عوامل روحى و معنوى وابسته است. باید حجاب از چهره جان و دیده دل برداشته شود، تا قابلیّت دیدار حاصل آید. آنکس که دل به مهر جمال دل آرایش باخته، و هواى وصال او را در جان مى پرورد بیش از هر چیز باید به ترک گناه بیندیشد، و به انجام واجبات و مستحبّات اهتمام ورزد. چون خود آن حضرت فرمودند: «فَما یَحْبِسُنا عَنْهُمْ إِلاّ ما یَتَّصِلُ بِنا مِمّا نُکْرِهُهُ وَلانُؤْثِرُهُ مِنْهُمْ».([1] [1] ) اگر نامه هاى عمل شیعیان که هر هفته به ساحت مقدّس عرضه مى شود، سنگین از بار گناهانى نبود که ناخوشایند آن بزرگوار، و خلاف توقّع و انتظار ایشان از یاوران شان است، این دورى و جدایى به درازا نمى کشید.

گفتم که روى خوبت، از من چرا نهان است؟***گفتا تو خود حجابى، ورنه رخم عیان است

با نگاهى گذرا به شرح حال کسانى که در طىّ دوران غیبت کبراى مولا امام زمان(علیه السلام)، سعادت شرفیابى به حضور مقدّسش را داشته، یا از کرامات و معجزات و عنایات خاصّه آن حضرت بهره مند گشته اند، مى توان دریافت که بیشترین و مهمترین عامل در حصول این توفیق الهى براى آنان، همان توجه قلبى و مواظبت هاى عملى و رعات تقوى و استمرار برگونه اى خاص، از عبادت خداوند و اطاعت اولیائش بوده است. با این همه نقش زمان هایى خاص، چون شب هاى جمعه، نیمه شعبان، نیمه رجب، و مکان هایى خاص، چون مکه مکرمه، مسجد سهله و مسجد جمکران، براى حصول دیدار قائم آل محمد(علیه السلام) و بهره مندى از عنایات و الطاف آن حضرت، نباید نادیده گرفته شود.

به یقین، شیفتگانى که در راه محبت مولاى خویش، دست از هواى نفس شسته، و جان خویش را از کژى ها پیراسته، و دل را به معنویت ها آراسته اند، و یا حداقل به حالت اضطرار رسیده اند، اگر از برکات زمانى مناسب چون شب جمعه، و مکانى مناسب چون مسجد جمکران، بهره گیرند، آسان تر به وصال مى رسند. و بى پرده تر از فیوضات آن امام رحمت تأثیر مى پذیرند.

وقتى بناست مسجد جمکران، خانه حجة بن الحسن(علیه السلام) و مهمانخانه او باشد، طبیعى است که شرافت حضور آن حضرت را بیش تر دریابد. و بدیهى است که زائر این مسجد، خصوصاً آن گاه که با معرفت و حضور قلب و با شوق دیدار و توسّل خالصانه آمده باشد، سعادت بهرهورى از عنایات خاصّه آن حضرت را بیش تر داشته باشد.

این تاریخ مسجد جمکران است ـ مسجد مخصوص امام زمان(علیه السلام)که هزار و اندى سال پیش، به دستور حضرتش ساخته شد ـ آکنده از هزاران خاطره شیرین، از معجزات و کرامت ها و الطاف خاصّه آن بزرگوار رئوف، نسبت به شیعیانى که از دور و نزدیک، با کوله بارى از امید براى شفا طلبیدن یا حاجت خواستن یا رخصت دیدار یافتن، به آستان مقدسش، مشرّف مى شده اند............................

www.jamkaran.info


 

/ 0 نظر / 3 بازدید